Атестація лабораторій

Вiддiл метрологiчної атестації

Проводить атестацiю вимiрювальних лабораторiй на проведення вимiрювань у сферi та /або поза сферою поширення державного метрологiчного нагляду:

Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність», діючий сьогодні в редакції від 15 червня 2004 № 1765- IV, визначає правові основи забезпечення єдності вимірювань в Україні, регулює відносини у сфері метрологічної діяльності та спрямований на захист громадян і національної економіки від наслідків недостовірних результатів вимірювань.

Згідно вимог Закону України (стаття 10 ) вимірювальні лабораторії можуть виконувати вимірювання у сфері поширення державного метрологічного нагляду за умови їх атестації на проведення цих вимірювань.

Вимірювальна лабораторія - підприємство, установа, організація або їх окремі підрозділи, які проводять вимірювання фізичних величин, визначення хімічного складу, фізико - хімічних, фізико - механічних та інших властивостей і показників речовин, матеріалів і продукції, за винятком вимірювань, пов'язаних з оцінкою відповідності продукції, процесів, послуг з документальним оформленням їх результатів.

Вимоги до організації і порядку здійснення атестації вимірювальних лабораторій та оформлення результатів, визначені «Правилами уповноваження та атестації у державній метрологічній cистемі», затвердженими наказом Держспоживстандарту України № 71 від 29.03.2005 р., зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.04.2005 м. за № 392 / 10672 (далі по тексту Правила).

Атестація лабораторії є підтвердженням незалежності та відповідності технічної компетентності лабораторії і забезпечує довіру органів державного контролю, виробників і споживачів продукції до результатів вимірювань.

ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» як орган з атестації здійснює:

  • атестацію вимірювальних і калібрувальних лабораторій підприємств і організацій на проведення вимірювань у сфері та/або поза сферою поширення державного метрологічного нагляду;
  • надання допомоги з розробки матеріалів атестації;
  • контроль дотримання умов проведення вимірювань атестованою лабораторією;
  • облік атестованих лабораторій і внесення їх до державного реєстру України;
  • консультативну допомогу з питань атестації вимірювальних лабораторій;
  • приймає участь у роботі комісій базових і головних метрологічних служб міністерств по атестації вимірювальних лабораторій підприємств або організацій.

Порядок подачі документів на атестацію

Лабораторія від імені керівництва юридичної особи подає заявку на адресу

ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ». Заявка на проведення атестації подається не пізніше ніж за два місяці планованого терміну або до закінчення терміну дії свідоцтва про атестацію. Із заявкою подається на експертизу комплект документів: положення про лабораторію, паспорт лабораторії, настанова з якості, проект галузі атестації.

Форма заявки на проведення атестації

Правила уповноваження та атестації у державній метрологічній системі

ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» уповноважено на проведення:

  • атестацiї методик виконання вимiрювань що використовуються у сфері поширення державного метрологічного нагляду;
  • державних контрольних випробувань засобів вимірювальної техніки.

Фахівці відділу проводять: