Електричні вимірювання

Відділ повірки і метрологічної атестації електричних ЗВТ

Відділ повірки і метрологічної атестації електричних ЗВТ виконує державну метрологічну атестацію, повірку (калібрування) ЗВТ та вимірювання електричних величін, що входять у сферу поширення державного метрологічного нагляду.

У відділі є 142 вихідних еталона, що дозволяє повіряти наступні види засобів вимірювальної техніки:

  • амперметри, вольтметри, ватметри;
  • мегаомметри, омметри, магазини опору;
  • прилади цифрові;
  • компаратори, калібратори класу 0,0005;
  • потенціометри і мости постійного струму;
  • лічильники електричної енергії індукційні одно - та трифазні, всіх типів кл. 1,0-2,5;
  • лічильники електричної енергії електронні, всіх типів, кл. 0,2-0,5;
  • вимірювальних трансформаторів струму до 5кА;
  • вимірювальних трансформаторів напруги 6-10, 35, 110кВ.

У відділі є три пересувні повірочні лабораторії, оснащені вихідними еталонами, що дозволяє проводити повірку ЗВТ на місці їх експлуатації, без демонтажу:

Пересувна повірочна лабораторія

На сьогодні, згідно методик, проводиться повірка електронних багатофункціональних лічильників, як в лабораторних умовах, так і на місці їх установки на вимогу споживача.

З метою скорочення строків повірки, зниження затрат підприємств на демонтаж, доставку та монтаж, а також для повірки стаціонарних установок, у відділі є пересувна повірочна лабораторія для повірки високовольтного обладнання. Крім цього є дві пересувні повірочні лабораторії для метрологічної атестації вимірювальних трансформаторів струму і напруги рівнем напруги 6-10 кВ, 35 кВ та 110 кВ обладнані компараторами СА- 507, які дозволяють автоматизувати процес вимірювань. Компаратор з'єднаний з персональним комп'ютером, що дозволяє керувати компаратором, зчитувати результати вимірювань для їх подальшої обробки та друку протоколів вимірювань.

Застосування цих лабораторій дозволяє атестувати трансформатори без демонтажу на місці експлуатації з проведенням вимірювань фактичних нагрузок трансформаторів та втрати напруги від трансформатора до лічильника.

В разі потреби, пересувні лабораторії можливо додатково обладнати приладом "Ресурс" для визначення показників якості електричної енергії, та обладнанням для вимірювання електричних величін.

Відділом проводяться роботи по вимірюванню опору заземлюючих пристроїв, опору ізоляції силової та освітлювальної проводки та інші вимірювання, згідно з галузью атестації, у сфері поширення державного метрологічного нагляду.