Фізико-хімічні вимірювання

Відділ повірки і метрологічної атестації фізико-хімічних ЗВТ

Відділ повірки і метрологічної атестації фізико-хімічних ЗВТ виконує повірку, калібрування і державну метрологічну атестацію засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) фізико-хімічного складу і властивостей речовин та оптико-фізичних на які розповсюджується державний метрологічний нагляд.

Відділ виконує наступні види робіт:

Вимірювання фізико-хімічного складу і властивостей речовин:

 • аналізатори контролю речовин;
 • ареометри загального призначення, цукроміри, спиртоміри, ареометри робочі для молока;
 • віскозиметри кінематичної, динамічної і умовної в'язкості;
 • газоаналізатори, сигналізатори стаціонарні і переносні;
 • рН-метри, иономіри, електроди лабораторні і промислові;
 • хроматографи;
 • шахтні сигналізатори і інтерферометри;
 • установки повітряно-теплові для вимірювання вологості зерна і продуктів його переробки, олійних культур;
 • стандартні зразки вологості зернових і олійних культур;
 • вологоміри;
 • градуїровочні рідини для вимірювання в'язкості;

Оптико-фізичні вимірювання:

 • аналізатори имуноферментні;
 • димоміри;
 • люксметри робочи з юстуванням;
 • фотоелектроколориметри;
 • рефрактометри;
 • спектрофотометри і фотометри.

Відділ повірки і метрологічної атестації фізико-хімічних ЗВТ

Роботи по повірці фізико-хімічних ЗВТ виконуються в 4-х лабораторіях. Загальна площа лабораторій 106,74 м2.

У відділі обладнано і атестовано 14 робочих місць повірників на яких використовуються 50 вихідних еталонів для повірки фізико-хімічних і оптико-фізичних ЗВТ. Є дві пересувні повірочні лабораторії для повірки приладів на вугільних підприємствах, нафтогазопроводах.