Харчова продукція

Відділ підтвердження та оцінки відповідності продукції в галузях харчової та легкої промисловості та послуг уповноважений та призначений на проведення сертифікації харчової продукції та продовольчої сировини, продукції легкої промисловості, засобів індивідуального захисту, іграшок, сертифікацію послуг з тимчасового розміщення, харчування.

Орган з сертифікації ДП "Луганськстандартметрологія" співпрацює з багатьма органами з сертифікації, які діють в Україні, митними комітетами, санітарно-епідеміологічними, ветеринарними та карантинними службами; випробувальними центрами області та інших регіонів України.

У відділі підтвердження та оцінки відповідності продукції в галузях харчової, легкої промисловості та послуг сертифіковано 2 аудитора з сертифікації харчової продукції та продовольчої сировини, 1 аудитор - з сертифікації продукції легкої промисловості, 1 аудитор - з сертифікації готельних послуг та послуг харчування, 1 кандидат в аудитори з сертифікації харчової продукції та продовольчої сировини.

Основні види діяльності відділу сертифікації харчової продукції:

 • Сертифікація партій продукції
 • Сертифікація продукції, яка виготовляється серійно з обстеженням виробництва
 • Сертифікація продукції, яка виготовляється серійно з атестацією виробництва
 • Сертифікація продукції з оцінкою системи управління якістю
 • Атестація рибопереробних підприємств, та підприємств які здійснюють випуск лікеро-горілчаних виробів
 • Визнання сертифікатів відповідності виданих іншими державами
 • Сертифікація продукції, що випускається серійно іноземними підприємствами, за схемами з обстеженням виробництва, атестації виробництва, сертифікації (оцінки) систем управління якістю
 • Надання методичної допомоги з питань сертифікації
 • Переоформлення сертифікатів відповідності і свідоцтв про визнання (видача їх російською мовою), а також видача копій сертифікатів відповідності, свідоцтв (заявка на виготовлення)

Заявку на сертифікацію продукції до Органу з сертифікації продукції та послуг ДП "Луганськстандартметрологія" має змогу подати будь яка організація будь якої форми власності або люба фізична особа.

Заявником на сертифікацію продукції, що випускається серійно має змогу бути тільки виробник продукції як юридична особа, яка діє від свого імені або через посередника. При цьому посередник повинен надати доручення з визначенням конкретних видів робіт, які делегує йому виробник, а також гарантія виробника щодо прийняття на себе таких же зобов'язань, що й заявник.

Підприємства приймають рішення про добровільну сертифікацію як при експорті своєї продукції так і за вимогою внутрішніх замовників, що хочуть мати незалежне підтвердження відповідності отриманої продукції встановленим до неї вимогам. Це змушує виробника приділяти більше уваги якості продукції, що постачається на український ринок.

Таким чином, орган з сертифікації продукції і послуг вносить свій внесок у підвищення якості і конкурентноздатності вітчизняної продукції, як на українському ринку, так і за кордоном.

Порядок проведення сертифікації продукції харчової продукції та товарів легкої промисловості, в загальному випадку містить:

 • подання та розгляд заявки на сертифікацію продукції;
 • аналіз наданої документації;
 • прийняття рішення за заявкою із зазначенням схеми (моделі) сертифікації;
 • обстеження виробництва;
 • атестацію виробництва продукції, що сертифікується, оцінку системи управління якістю, або сертифікацію системи якості, якщо це передбачено схемою сертифікації;
 • відбір, ідентифікацію зразків продукції та їх випробування;
 • аналіз одержаних результатів та прийняття рішення про можливість видачі сертифіката відповідності;
 • видачу сертифіката відповідності, укладання ліцензійної угоди та занесення сертифікованої продукції до Реєстру Системи;
 • визнання сертифіката відповідності;
 • технічний нагляд за сертифікованою продукцією;
 • інформацію про результати робіт з сертифікації.

Схеми (моделі), що використовуються під час обов'язкової сертифікації продукції, визначає орган з сертифікації (Завантажити).

При цьому враховуються особливості виробництва, випробувань, поставки і використання конкретної продукції, можливі витрати заявника. Схеми мають бути зазначені у документі, який встановлює порядок проведення сертифікації конкретної продукції.

Схему добровільної сертифікації визначає заявник за погодженням з органом з сертифікації.

Під час вибору схеми (моделі) сертифікації продукції в Системі орган з сертифікації керується такими правилами:

 1. сертифікат на партію продукції (виробів) видається на підставі позитивних результатів випробувань в акредитованій в Системі випробувальній лабораторії (центрі) зразків продукції (виробів), що відібрані від партії в порядку та в кількості, що визначені органом з сертифікації;
 2. сертифікат відповідності на продукцію, що виготовляється серійно протягом терміну дії сертифіката, та ліцензійна угода на право його застосування та маркування продукції знаком відповідності надаються органом з сертифікації на підставі позитивних результатів сертифікаційних випробувань в акредитованій в Системі лабораторії зразків продукції, відібраних у порядку та в кількості, встановлених органом з сертифікації, та проведення залежно від обраної схеми:

 • аналізу наданої заявником документації та подальшого технічного нагляду в період дії сертифіката відповідності шляхом проведення періодично контрольних випробувань зразків продукції, що відбираються з виробництва або у постачальника, з торгівлі у порядку, в терміни та в кількості, встановлених у програмі технічного нагляду і проведення перевірки виробництва (за необхідності);
 • обстеження виробництва згідно з ДСТУ 3957-2000 та подальшого технічного нагляду за виробництвом сертифікованої продукції в період дії сертифіката відповідності, проведення контрольних випробувань зразків продукції, що відбираються з виробництва або у постачальника, з торгівлі у порядку, в терміни в кількості, встановлених у програмі технічного нагляду;
 • атестації виробництва та подальшого технічного нагляду за виробництвом сертифікованої продукції в період дії сертифіката, проведення контрольних випробувань зразків продукції, що відбираються з виробництва або у постачальника, з торгівлі у порядку, та в кількості, встановлених у програмі технічного нагляду.

Файли для завантаження: