Про підприємство

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛУГАНСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧІЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ» веде свій літопис з моменту створення в жовтні 1929 року органу державної метрологічної служби - Луганської повірочної палатки (відділення Маріупольського управління) у складі 4 чоловік. Пройшли роки, змінювався статус та назва організації, розширювалась сфера діяльності.

ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» належить до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та забезпечує реалізацію економічних інтересів держави, задоволення потреб населення та суб’єктів господарювання будь-якої форми власності в продукції, роботах, послугах у сфері стандартизації, метрології та метрологічної діяльності, оцінки відповідності та захисту прав споживачів згідно з вимогами законодавства.

Діяльність ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» у сфері метрології направлена на забезпечення єдності вимірювань, захист громадян і економіки від наслідків недостовірних результатів вимірювань. Метрологічні підрозділи Центру оснащені сучасним високоточним обладнанням, проводять повірку (калібрування) та метрологічну атестацію засобів вимірювальної техніки підприємств (організацій) будь-якої форми власності та населення. ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» уповноважене Мінекономрозвитку України на право проведення повірки засобів вимірювальної техніки (свідоцтво про уповноваження ПК 015-2014 від 11.08.2014р. чинне до 11.08.2019р., види вимірювань 01-11).

ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» призначений Міністерством економічного розвитку і торгівлі України:

  • органом з сертифікації систем управління в Державній системі сертифікації в Державній системі сертифікації (наказ від 04.04.2014р. із змінами, внесеними наказом від 29.01.2015р. № 61, свідоцтво про призначення № UA.MQ.043);
  • органом з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів (мийних засобів, низьковольтного електричного обладнання, безпеки машин, безпечності іграшок, електромагнітної сумісності обладнання, наказ від 24.02.2014р. № 204 із змінами, внесеними наказом від 29.01.2015р. № 62, свідоцтво про призначення № UA.TR.043);
  • органом з сертифікації продукції (послуг) в Державній системі сертифікації (наказ від 08.12.2013р. № 1447 із змінами, внесеними наказом від 29.01.2015р. № 61, свідоцтво про призначення № UA.Р.039).

Національним агентством з акредитації України засвідчена компетентність органу з сертифікації систем управління ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» (атестат про акредитацію зареєстрований у Реєстрі НААУ 13 грудня 2016р. за № 8О078 дійсний до 02 березня 2019 року, первинна акредитація 03 березня 2014 року) відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/ІЕС 17021-1:2015 (ISO/ІЕС 17021-1:2015) та ISO/TS 22003:2013 в сфері:

  • ДСТУ ISO 9001:2009 Системи управління якістю. Вимоги» (ISO 9001:2008, ІDT), ISO 9001:2008 «Quality management systems – Requirements»;
  • ДСТУ ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги» (ISO 9001:2015, IDT), ISO 9001:2015 «Quality management systems – Requirements»;
  • ДСТУ ISO 22000:2007 Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга (ІSO 22000:2005, ІDT), ІSO 22000:2005 Food safety management systems – requirements for any organization in the food chain.

Національним агентством з акредитації України засвідчена компетентність органу з оцінки відповідності ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» (атестат про акредитацію зареєстрований у Реєстрі НААУ 17 квітня 2017р. за № 1О264 дійсний до 26 грудня 2018р. первинна акредитація 27 грудня 2013р.) відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014 (ISO/IEC 17065:2012) в сфері: харчова продукція та продовольча сировина.

В ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» впроваджена та сертифікована (первинна сертифікація в 2002 році) система управління якістю відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001:2009 (чинний сертифікат зареєстрований у Реєстрі Державної системи сертифікації 13 грудня 2016 року № 2.042.10153-16 дійсний до 15 вересня 2018 року) стосовно виконання сертифікації та оцінювання відповідності продукції, послуг та систем управління, атестації методик виконання вимірювань, випробувального обладнання, проведення повірки (калібрування) і вимірювань засобів вимірювальної техніки, оцінювання стану вимірювань та визнання вимірювальних можливостей суб’єктів господарювання.

Впровадження передових методів і інновацій, постійне поліпшування діяльності (процесів) з розумінням та врахуванням потреб і очікувань зацікавлених сторін, законодавчих й регламентувальних вимог, безперервне підвищення професійного рівня персоналу забезпечують бездоганну репутацію та відповідний імідж ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» сьогодні і в майбутньому. Все це дозволяє гарантувати своїм клієнтам високу якість робіт (послуг), взаємовигідну та плідну співпрацю.

Діяльність ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» спрямована на тих, хто зробив ставку на якість, безпечність та конкурентоспроможність продукції (товарів, робіт, послуг).

Запрошуємо Вас до співробітництва!