Промислова продукція

ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 24.02.2014 № 204 (із змінами внесеними наказом Мінекономрозвитку України від 29.01.2015 № 62) призначений органом з оцінки відповідності (свідоцтво про призначення UA.TR.043) на виконання робіт з оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів:

 • технічний регламент мийних засобів;
 • технічний регламент низьковольтного електричного обладнання;
 • технічний регламент безпеки машин;
 • технічний регламент безпечності іграшок;
 • технічний регламент електромагнітної сумісності обладнання.

ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» згідно наказу Мінекономрозвитку України від 09.12.2013 № 1447 (із змінами внесеними наказом Мінекономрозвитку України від 29.01.2015 № 61) призначений/уповноважений на виконання робіт із сертифікації продукції в Державній системі сертифікації (UA.P.039, UA.PN.039).

Залежно від виду продукції, видаються наступні документи Державної системи сертифікації:

 • сертифікат на одиничний виріб;
 • сертифікат на партію продукції терміном до 1 року;
 • сертифікат на продукцію, що серійно випускається, строком до 1 року;
 • сертифікат на продукцію, що серійно випускається, строком до 2 років;
 • сертифікат на продукцію, що серійно випускається, строком до 3 років;
 • сертифікат на продукцію, що серійно випускається, строком до 5 років (при проведенні сертифікації системи управління якістю підприємства-виробника);
 • свідоцтво про визнання (видається на імпортовану продукцію на підставі сертифікатів інших країн).

Загальний порядок проведення сертифікації продукції

Порядок проведення робіт з сертифікації продукції регламентується ДСТУ 3413 «Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції» і в загальному випадку містить:

 • подання та розгляд заявки на сертифікацію продукції;
 • прийняття рішення за заявкою з визначенням схеми (модуля) сертифікації;
 • атестація виробництва продукції, що сертифікується, або сертифікація системи управління якістю, якщо це передбачено схемою сертифікації;
 • відбирання, ідентифікація зразків продукції та їх випробовування;
 • аналіз одержаних результатів та прийняття рішення про можливість видачі сертифікату відповідності та надання ліцензій;
 • видача сертифікату відповідності, надання ліцензій та занесення сертифікованої продукції до Реєстру Державної системи сертифікації; визнання сертифікату відповідності, що виданий закордонним або міжнародним органом;
 • технічний нагляд за сертифікованою продукцією під час її виробництва.

Загальний порядок проведення оцінки відповідності продукції

Процедури оцінки відповідності затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 13.01.2016р. № 95 «Про затвердження модулів оцінки відповідності, які використовуються для розроблення процедур оцінки відповідності, та правил використання модулів оцінки відповідності». можуть обиратись з наступних модулів:

 • модуль А – внутрішній контроль виробництва;
 • модуль А1 – внутрішній контроль виробництва з проведенням випробувань продукції під наглядом;
 • модуль А2 – внутрішній контроль виробництва з проведенням перевірок продукції під наглядом через певні інтервали часу;
 • модуль В – експертиза типу;
 • модуль С – відповідність типові на основі внутрішнього контролю виробництва;
 • модуль С1 – відповідність типові на основі внутрішнього контролю виробництва з проведенням випробувань продукції під наглядом;
 • модуль С2 – відповідність типові на основі внутрішнього контролю виробництва з проведенням перевірок продукції під наглядом через певні інтервали часу;
 • модуль D – відповідність типові на основі забезпечення якості виробничого процесу;
 • модуль D1 – забезпечення якості виробничого процесу;
 • модуль E – відповідність типові на основі забезпечення якості продукції;
 • модуль E1 – забезпечення якості контролю та проведення випробувань готової продукції;
 • модуль F – відповідність типові на основі перевірки продукції;
 • модуль F1 – відповідність на основі перевірки продукції;
 • модуль G – відповідність на основі перевірки одиниці продукції;
 • модуль H – відповідність на основі цілковитого забезпечення якості;
 • модуль H1 – відповідність на основі цілковитого забезпечення якості з експертизою проекту.

Роботи з сертифікації та оцінки відповідності проводяться згідно затверджених Порядків, правил та процедур.

ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» надає послуги з сертифікації наступних послуг: послуги з ремонту і технічного обслуговування дорожніх транспортних засобів (ТО ДТЗ) і їх складових; послуги з пасажирських перевезень.

Послуги з сертифікації промислової продукції та послуг здійснюються відділом сертифікації та оцінки відповідності промислової продукції, послуг та систем управління в законодавчо регульованій (згідно чинних нормативно-правих актів) та нерегульованій сферах (на підставі укладених договорів між ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» та суб’єктами підприємницької діяльності будь-якої форми власності, фізичними особами).

Окрім цього, відділом сертифікації та оцінки відповідності промислової продукції, послуг та систем управління здійснюється методична допомога підприємствам з наступних питань:

 • організація відбору та випробувань зразків продукції та інші роботи;
 • визнання результатів сертифікації продукції, що імпортується;
 • атестація виробництва в Державній системі сертифікації;
 • аналіз нормативної та технічної документації на продукцію з видачею висновку щодо необхідності сертифікації продукції;
 • методична допомога при проведенні декларування відповідності продукції з низьким ступенем ризику для життя й здоров’я споживачів;
 • методична допомога підприємствам з питань митного оформлення товарів, що ввозяться на територію України, підлягають обов’язковій сертифікації та оцінці відповідності в Україні;
 • методична допомога підприємствам у впровадженні технічних регламентів.

Ми раді співпраці з Вами та впевнені в нашому cпільному успіху!