Доступ до публічної інформації

У своїй діяльності ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» дотримується принципів відкритості та прозорості. Значна увага приділяється питанню належного виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

Згідно Закону, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

На виконання цього Закону, Указами Президента “Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації” та “Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України”, забезпечена реалізація конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати та поширювати інформацію.

Для отримання публічної інформації, розпорядником якої є ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ», необхідно подати запит на інформацію. Особою, відповідальною за опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль задоволення запиту на інформацію, надання консультацій під час оформлення запиту, а також за оприлюднення інформації, передбаченої цим Законом, є начальник відділу з організаційного забезпечення та наукової діяльності Нєфьодова Г.Ю.

Нормативно-правова база:

Оформлення iнформацiйного запиту:

Для подання запиту Ви можете скористатися:

  • поштою, надіславши лист на адресу ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»: вул. Соборна, 21, м. Лисичанськ, Луганська область, 93100;
  • тел./факсом: (06451) 7-34-72; телефоном: (06451) 7-31-71.
  • електронною поштою – на адресу: lisfil@ukr.net.

Форми подання iнформацiйного запиту

Строк розгляду запитів на інформацію

Згідно Закону "Про доступ до публічної інформації", відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.


Звітність за 2016 рік


Файли для завантаження:

25.04.2017
Читати далі