Технічні регламенти України

Технічний регламент - закон України або нормативно-правовий акт, прийнятий Кабінетом Міністрів України, у якому визначено характеристики продукції або пов'язані з нею процеси чи способи виробництва, а також вимоги до послуг, включаючи відповідні положення, дотримання яких є обов'язковим. Він може також містити вимоги до термінології, позначок, пакування, маркування чи етикетування, які застосовуються до певної продукції, процесу чи способу виробництва (згідно з Законом України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності").

Реєстр технічних регламентів

Національні стандарти, які у разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам технічних регламентів

Робоча програма