Перевіряння ТУ

Перевіряння технічних умов (ТУ) та змін до ТУ

Технічні умови (ТУ) - нормативний документ, що встановлює технічні вимоги, яким мають відповідати продукція, процеси та послуги і регулює взаємини між виробником (постачальником) і споживачем.

Закони і основні нормативні документи, якими необхідно користуватися під час розроблення ТУ:

Закон України «Про стандартизацію» від 17.05.2001 № 2408-ІІІ;

ДСТУ 1.3:2004 «Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення, погодження, прийняття та позначення технічних умов»;

ДСТУ 1.5:2003 «Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів»;

ДСТУ 1.6:2004 «Національна стандартизація. Правила реєстрації нормативних документів»;

ГОСТ 2.105-95 «ЕСКД. Общие требования к текстовым документам»;

ГОСТ 2.114-95 «ЕСКД. Технические условия»;

ГОСТ 2.503-90 «ЕСКД. Правила внесения изменений».

ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» здійснює перевіряння ТУ та змін до ТУ на відповідність законодавству України, діючим технічним регламентам та нормативним документам.

У разі позитивних результатів перевіряння ТУ вносять до бази даних «Технічні умови України».

ТУ, перевірені на відповідність законам України, іншим нормативно-правовим актам та нормативним документам, які розповсюджуються на дану продукцію і внесені до бази даних «Технічні умови України» є доказовою базою безпечності та якості.

ТУ розробляють за таких умов:

- якщо вони необхідні для виконання вимог законодавства, нормативно-правових актів чи технічних регламентів або вони передбачені цими документами;

- нема національних (міждержавних) стандартів виду “технічні умови” на розроблювану продукцію;

- якщо потрібно конкретизувати, долучити або підвищити вимоги чинних стандартів на дану продукцію, розширити асортимент. У таких ТУ мають бути лише вимоги, відмінні від установлених цими стандартами, не повторюючи вже регламентованих норм та положень. Неприпустимо вводити в ТУ положення, що призводять до зниження якості продукції або ускладнюють її ідентифікацію.

На перевіряння ТУ та змін до ТУ надаються наступні документи:

 • супровідний лист;
 • оригінал та два дублікати ТУ або зміни до ТУ;
 • копії документів щодо погодження ТУ або змін до ТУ ( в разі відсутності погоджувальних підписів на титульному аркуші);
 • копія висновку санітарно-епідеміологічної експертизи про погодження ТУ або зміни до ТУ (згідно законодавства України), завірена підписом і печаткою розробника-власника ТУ;
 • копію висновку санітарно-епідеміологічної експертизи для продовольчої сировини, речовини та супутнього матеріалу;
 • каталожна карта продукції у 2-х примірниках, заповнена на українській мові.

Додатково, залежно від виду продукції, надаються:

 • копія контракту (ліцензії) на застосування для ТУ іноземних фірм;
 • акт приймання дослідного зразка або акт кваліфікаційних випробувань установчої серії (першої промислової партії);
 • акт державних приймальних випробувань для засобів вимірювальної техніки;
 • протокол дегустаційної комісії, технологічна інструкція на харчову продукцію та алкогольні напої;
 • свідоцтво про державну реєстрацію пестицидів, агрохімікатів, технічних засобів їх застосування;
 • ветеринарне свідоцтво для продукції тваринного походження;
 • реєстраційне посвідчення для медичних виробів.

Тривалість перевіряння ТУ, змін до ТУ в ДП «ЛУГАНСЬК-СТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» не перевищує 20 робочих днів з дня їх надходження.

Центр надає консультації з питань розроблення, оформлення, узгодження, вибору кодів ДКПП, УКНД та інші.

Звертатися за адресою:

91051, м. Луганськ, вул. Тімірязєва, 50, каб. 16А

відділ стандартизації, зв’язків з громадськістю

і засобами масової інформації

Контактні телефони: (0642) 93 54 69, 050 475 85 03

(0642) 93 52 68, 050 475 85 10


Файли для завантаження: