Про підприємство

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛУГАНСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧІЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ» веде свій літопис з моменту створення в жовтні 1929 року органу державної метрологічної служби - Луганської повірочної палатки (відділення Маріупольського управління) у складі 4 чоловік. Пройшли роки, змінювався статус та назва організації, розширювалась сфера діяльності.

ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» належить до сфери управління Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, забезпечує реалізацію економічних інтересів держави, задоволення потреб населення та суб’єктів господарювання будь-якої форми власності в продукції, роботах, послугах у сфері стандартизації, метрології та метрологічної діяльності, сертифікації, оцінки відповідності та захисту прав споживачів згідно з вимогами законодавства.

Діяльність ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» у сфері метрології та метрологічної діяльності направлена на забезпечення єдності вимірювань, захист громадян і економіки від наслідків недостовірних результатів вимірювань. Метрологічні підрозділи Центру оснащені сучасним високоточним обладнанням, проводять повірку засобів вимірювальної техніки підприємств (організацій) будь-якої форми власності та населення.

ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» уповноважене Мінекономрозвитку України на право проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології (Свідоцтво про уповноваження № П-37-2019 від 06.08.2019 чинне до 06.08.2024р. та Свідоцтво про уповноваження № П-76-2021 від 25.03.2021 чинне до 25.03.2026р., види вимірювань EM, L, M, PR, IR, T, TF, QM, AUV).

ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» з метою незалежного підтвердження відповідності рівня робіт з проведення вимірювань вимогам законодавства України та нормативно - правових документів у сфері метрологічної діяльності. здійснює оцінювання стану вимірювань та визнання вимірювальних можливостей суб’єктів господарювання згідно Порядку оцінювання стану вимірювань та визнання вимірювальних можливостей суб’єктів господарювання на добровільних засадах на відповідність вимогам ДСТУ ISO 10012:2005. Визнані у відповідності з вимогами Порядку вимірювальні можливості є документальним підтвердженням технічної компетентності вимірювальних підрозділів суб’єктів господарювання.

ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» забезпечує реалізацію державної політики у сфері стандартизації шляхом надання послуг суб’єктам господарювання будь-якої форми власності з актуалізації нормативних документів, реєстрації технічних умов та змін до них.

Компетентність органу з сертифікації систем управління ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» засвідчена Національним агентством з акредитації України (атестат про акредитацію № 8О078 зареєстрований у Реєстрі НААУ 19 лютого 2020р. дійсний до 02 березня 2024р., дата первинної акредитації 03 березня 2014р.) відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2017 (ISO/IEC 17021-1:2015) та ISO/TS 22003:2013 в сфері:

  • ДСТУ ISO 9001:2015 Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2015, IDT);
  • ISO 9001:2015 Quality management systems – Requirements;
  • ДСТУ EN ISO 9001:2018 Системи управління якістю. Вимоги (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT);
  • ДСТУ ISO 22000:2007 Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга (ІSO 22000:2005, ІDT);
  • ІSO 22000:2005 Food safety management systems – requirements for any organization in the food chain;
  • ДСТУ ISO 22000:2019 (ІSO 22000:2018, ІDT) Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга;
  • ІSO 22000:2018 Food safety management systems – Requirements for any organization in the food chain.

Національним агентством з акредитації України засвідчена компетентність Органу з оцінки відповідності ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» (атестат про акредитацію зареєстрований у Реєстрі НААУ 27 грудня 2018р. за № 1О264 дійсний до 26 грудня 2023р., дата первинної акредитації 27 грудня 2013р.) відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014 (ISO/IEC 17065:2012) в сфері: харчова продукція та продовольча сировина.

Система управління якістю ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» стосовно надання послуг з повірки засобів вимірювальної техніки, оцінювання стану вимірювань та визнання вимірювальних можливостей, атестації методик виконання вимірювань, перевіряння нормативних документів сертифікована на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) Системи управління якістю. Вимоги (сертифікат зареєстрований у Реєстрі Органу з сертифікації систем управління ДП «Запоріжжястандартметрологія» 18 жовтня 2021 року за № UA 8О068.СУЯ.326-21, дійсний до 17 жовтня 2024 року).

Впровадження передових методів і інновацій, постійне поліпшування діяльності (процесів) з розумінням та врахуванням потреб і очікувань зацікавлених сторін, законодавчих й регламентувальних вимог, безперервне підвищення професійного рівня персоналу забезпечують бездоганну репутацію та відповідний імідж ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» сьогодні і в майбутньому. Все це дозволяє гарантувати своїм клієнтам високу якість робіт (послуг), взаємовигідну та плідну співпрацю.

Діяльність ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» спрямована на тих, хто зробив ставку на якість, безпечність та конкурентоспроможність продукції (товарів, робіт, послуг).

Запрошуємо Вас до співробітництва!

Структура підприємства:

Структура 21072020

Політика у сфері якості ДП "ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"

Політика у сфері якості ДП "ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"