Метрологія »  Bиди вимірювань

Рівень підготовки фахівців та обладнання метрологічних підрозділів дозволяє забезпечувати належний рівень метрологічного обслуговування суб’єктів господарювання з таких видів вимірювань.

Вимірювання геометричних величин (тел. 050-399-59-69):

 • Дефектоскопи
 • Лінійки
 • Метроштоки
 • Нівеліри
 • Теодоліти
 • Рулетки, міри довжини та площини
 • Резервуари

Вимірювання механічних величин (тел. 050-399-59-69):

 • Ваги та гирі
 • Віброметри
 • Діафрагми
 • Динамометри
 • Пурки
 • Дозатори

Вимірювання параметрів потоку, витрати, рівня, об'єму речовини:

 • Автоцистерни калібровані та паливозаправники
 • Колонки паливоpоздавальні
 • Водолічильники крильчасті
 • Лічильники газу
 • Вимірювальні комплекси, коректори на базі витратоміра-лічильника
 • Мірники технічні

Вимірювання тиску, вакуумні вимірювання:

 • Сфігмоманометри механічні та автоматичні
 • Манометри, вакуумметри та мановакууметри
 • Перетворювачі тиску

Вимірювання фізико-хімічного складу і властивостей речовин:

 • Прилади для вимірювання густини рідини
 • Аналізатори глюкози у крові
 • Апарати для гемодіалізу
 • Газоаналізатори та сигналізатори газу
 • Вологоміри
 • Iономiри та рН-метpи лабораторні
 • Титратори
 • Хpоматогpафи газові та рідинні

Температурні і теплофізичні вимірювання:

 • Калориметри спалювання
 • Логометри, мілівольтметри регулюючі та показуючі
 • Мости, потенціометри та регулятори температури
 • Психрометри в тому числі аспіраційні
 • Теплолічильники
 • Теплообчислювачі
 • термометри скляні рідинні, ртутні, манометричні, електроконтактні, цифрові та стрілкові
 • засоби вимірювань температури: термометри, сушильні шафи, термостати

Вимірювання часу та частоти (тел. 050-399-59-69):

 • Генератор для повірки частотомірів
 • Годинники
 • Калібратори інтервалів часу
 • Секундоміри

Електричні і магнітні вимірювання (тел. 050-399-59-69):

 • Ампервольтметри
 • Ватметри
 • Вольтамперфазометри
 • Вольтметри
 • Кліщі струмовимірювальні
 • Комплекти вимірювальні
 • Конденсатори
 • Лічильники електричної енергії
 • Магазини опору, взаємоіндуктивності, індуктивності
 • Трансформатори
 • Установки для вимірювання опору заземлення
 • Мегаомметр
 • Генератори імпульсів
 • Електрокардіографи, електроенцефалографи
 • Кардіодефібрилятори
 • Монітори пацієнта
 • Пульсоксиметри

Оптико-фізичні вимірювання:

 • Аналізатори
 • Вимірювачі білості борошна
 • Гемоглобинометри, мініфотометри, еритрометри фотометричні
 • Офтальмометри
 • Поляриметри
 • Рефрактометри та спектрофотометри
 • Фотоелектpоколоpиметpи та фотометри