Метрологія »  Bиди вимірювань

Рівень підготовки фахівців та обладнання метрологічних підрозділів дозволяє забезпечувати належний рівень метрологічного обслуговування суб’єктів господарювання з таких видів вимірювань.

Вимірювання геометричних величин-L (тел. 050-399-59-69):

 • Метроштоки
 • Рулетки вимірювальні та ті,що заглиблюються
 • Лінійки вимірювальні
 • Метри брускові та складні
 • Резервуари стаціонарні вимірювальні вертикальні (геометричний метод)
 • Резервуари сталеві горизонтальні циліндричні (геометричний метод)
 • Резервуари горизонтальні циліндричні та інші нециліндричної форми (об’ємний метод)

Вимірювання механічних величин-M (тел. 050-399-59-69):

 • Автоматичні зважувальні прилади
 • Залізничні платформні ваги
 • Ваги класів точності ІІІ (середній) та ІІІІ (звичайний)
 • Ваги для визначення маси, ціни та вартості
 • Ваги з реєстрацією маси, ціни та вартості товару, вагові чекодрукувальні комплекси, у тому числі зі штрих – кодуванням
 • Ваги кранові, вагонні, автомобільні
 • Ваги лабораторні різних типів
 • Дозатори вагові
 • Гирі загального призначення

Вимірювання параметрів потоку, витрати, рівня, об'єму речовини-M ( тел. +38-050-399-49-03 );

 • Лічильники води крильчасті
 • Лічильники води крильчасті DN 15, DN 20 мм (повірка на місці експлуатації)
 • Водолічильники турбінні, турбінні з імпульсним виходом , комбіновані
 • Водолічильники багатотарифні
 • Перетворювачі витрат турбінні
 • Витратоміри-лічильники
 • Витратоміри -лічильники ультразвукові
 • Лічильники газу побутові
 • Лічильники газу мембранні, роторні, ультразвукові, турбінні
 • Вимірювальні комплекси, коректори на базі витратоміра-лічильника
 • Вимірювальні комплекси з витратомірами змінного перепаду тиску
 • Обчислювачі витрати
 • Обчислювачі на базі витратоміра-лічильника
 • Обчислювачі з витратоміром змінного перепаду тиску
 • Міри місткості скляні технічні та кухлі мірні (об'ємним методом)
 • Мірники технічні (в тому числі для вина і спирту)
 • Автомобільні цистерни для нафтопродуктів та харчових продуктів
 • Колонки паливороздавальні для рідкого палива та скрапленого газу

Вимірювання тиску, вакуумні вимірювання-M ( тел. +38-050-399-49-03 );

 • Вимірювачі артеріального тиску механічні та автоматичні
 • Манометри, вакуумметри та мановакууметри різних типів
 • Напороміри, тягоміри, тягонапороміри
 • Перетворювачі тиску

Вимірювання фізико-хімічного складу і властивостей речовин-QM,PR,IR ( тел. +38-050-475-85-04 )

 • Аналізатори медичного призначення: аналізатори глюкози в крові, гематологічні, імуноферментні, біохімічні, гемоглобінометри, гемокоагулометри спектрофотометри, фотометри, фотоелектроколориметри;
 • Аналізатори харчових продуктів: аналізатори молока та молокопродуктів, аналізатори зерна та зернопродуктів, рефрактометри, спиртоміри та цукроміри;
 • Вимірювачі вмісту алкоголю в крові: акотестери;
 • Вологоміри: вологоміри вагові з інфрачервоним сушильним пристроєм, вологоміри зерна;
 • Газоаналізатори (в тому числі аналізатори вихлопних газів);
 • Сигналізатори газу побутові ( газоаналізатори переносні перевірка, газоаналізатори переносні повірка, газосигнализатор побутовий перевірка, сигналізатори СГБ, перевірка газосиганалізатори, сигналізатор Варта);
 • Густиноміри: ареометри скляні;
 • Дозатори медичні піпеткові;
 • Кондуктометри, рН-метри, титратори, іономіри;
 • Фотометри, спектрофотометри, спектрометри оптичні емісійні, фотоелектроколориметри;
 • Хроматографи газові та рідинні.

Температурні і теплофізичні вимірювання-T ( тел. +38-050-399-49-03 );

 • Психрометри асіраційні
 • Гігрометри психрометричні
 • Теплолічильники
 • Теплообчислювачі
 • Термометри медичні скляні та цифрові
 • Термометри електроконтактні,манометричні,цифрові та ін.
 • Логометри, мілівольтметри регулюючі та показуючі
 • Мости, потенціометри та регулятори температури
 • Термоелектричі перетворювачі
 • Термоперетворювачі з уніфікованими вихідними сигналами
 • Термоперетворювачі опору платинові та мідні
 • Комплект термоперетворювачів опору для вимірювання різниці температури
 • Прилади багатофункціональні (канал вимірювань температури)

Вимірювання часу та частоти-TF (тел. 050-399-59-69):

 • Секундоміри механічні

Електричні, магнітні,акустичні та ультразвукові вимірювання-EM,AUV (тел. 06451-7-31-71):

 • Трансформатори струму низьковольтні
 • Амперметри, вольтметри, ампервольтметри постійного та змінного струму
 • Ватметри постійного струму
 • Комплекти вимірювальні
 • Прилади комбіновані (тестери)
 • Прилади універсальні вимірювальні
 • Омметри, міліомметри, мікроомметри, мегаомметри
 • Дефектоскопи
 • Електрокардіографи
 • Енцефалографи
 • Кардіодефібрилятор
 • Лічильники електричної енергії різних типів
 • Магазини опору постійного струму низькоомні
 • Монітори пацієнта
 • Пульсоксиметри
 • Реографи
 • Струмовимірювальні кліщі
 • Ультразвукові діагностичні прилади