Керівництво

Сисоєва Ольга Євгенівна
Генеральний директор

Біографічна довідка.

Структура оплати праці.

Плотнікова Ірина Станіславівна

В.о. заступника генерального директора із стандартизації,

сертифікації,оцінки відповідності та наукової діяльності

Шабрацька Олена Георгіївна
Заступник генерального директора з метрології

Рябцева Людмила Вікторівна
Головний бухгалтер