Доступ до публічної інформації

Порядок роботи із запитами на публічну інформацію.

У своїй діяльності ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» дотримується принципів відкритості та прозорості. Значна увага приділяється питанню належного виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

Згідно Закону, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Для отримання публічної інформації, розпорядником якої є ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ», необхідно подати запит на інформацію. Особою, відповідальною за опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль задоволення запиту на інформацію, надання консультацій під час оформлення запиту, а також за оприлюднення інформації, передбаченої цим Законом, є начальник відділу з організаційного забезпечення та наукової діяльності Нєфьодова Г.Ю.

Нормативно-правова база:

Оформлення iнформацiйного запиту:

Для подання запиту Ви можете скористатися:

  • поштою, надіславши лист на адресу ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»: вул. Соборна, 21, м. Лисичанськ, Луганська область, 93100;
  • телефоном/факсом: (06451) 7-34-72, 050-449-52-55
  • електронною поштою – на адресу: lisfil@ukr.net.

З метою спрощення процедури оформлення запитів на інформацію `пропонуємо подавати запит шляхом заповнення відповідної форми запиту на інформацію (Зразок).

У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює начальник відділу з організаційного забезпечення та наукової діяльності, до функцій якого належить координація роботи ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» з виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації", із зазначенням у запиті прізвища, імені, по батькові, контактного телефону та надають копію запиту особі, яка його подала.

Запит може бути поданий до ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку (понеділок – п’ятниця з 08.00 до 16.30, перерва з 12.00 до 12.30).

Місцем для роботи запитувачів з документами чи їх копіями визначений відділ з організаційного забезпечення та наукової діяльності (Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Соборна, 21, кімн. 14, понеділок – п’ятниця з 08.00 до 16.30, перерва з 12.00 до 12.30).

Строк розгляду запитів на інформацію

Згідно Закону "Про доступ до публічної інформації", відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Порядок роботи зі зверненнями громадян та особистого прийому громадян.

ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» забезпечує виконання вимог Закону України «Про звернення громадян» для практичної реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України права вносити пропозиції про поліпшення їх діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових осіб підприємства. Закон забезпечує громадянам України можливості для впливу на поліпшення роботи підприємств незалежно від форм власності, для відстоювання своїх прав і законних інтересів та відновлення їх у разі порушення.

Нормативно-правова база:

Адреса для звернень громадян:

Письмові звернення- ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»вул. Соборна, 21, м. Лисичанськ,Луганська область, 93100

Електронні звернення- електронна поштова адреса lisfil@ukr.net абоформу зворотного зв`язку на сайті.

В електронному зверненні обов`язково має бути зазначено:прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина,суть порушеного питання, дата.

Вимоги до звернення, порядок приймання та реєстрації звернень громадян, розгляду пропозицій (зауважень) громадян, розгляду скарг громадян, права громадянина при розгляді заяви чи скарги, обов’язки ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» щодо розгляду заяв чи скарг, порядок особистого прийому громадян встановлені в Порядку роботи зі зверненнями громадян та особистого прийому громадян ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ».

Графік особистого прийому громадян керівництвом ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ

График приема2

Ведення особистого прийому громадян здійснюється згідно Порядку роботи зі зверненнями громадян та особистого прийому громадян.

Попередній запис на особистий прийом до генерального директора та його заступників за напрямками діяльності здійснюється помічником керівника в день прийому з 10:00 до 12:00 за телефонами (06451) 7-34-72, 050-341-93-75.

Правила внутрішнього трудового розпорядку.

Інформація про оплату праці керівництва підприємства.

Протидія корупції

Повідомити про факти порушення Антикорупційної програми ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» та факти, що мають ознаки корупційних правопорушень у роботі працівників підприємства можна:

- за допомогою засобів телефонного зв’язку за номером (06451) 7-34-72 або +38 (050) 880-85-43 в робочі дні уповноваженого з антикорупційної діяльності ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»;

- на е-mail: antikorlugansk@ukr.net;

- особисто, або поштою (з приміткою «Про корупцію», або «Уповноваженому з антикорупційної діяльності») за адресою ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»: вул. Соборна, 21, м. Лисичанськ, Луганська область, 93100.

Звернутися особисто за роз’ясненнями та консультаціями до Уповноваженого з антикорупційної діяльності щодо виконання Антикорупційної програми ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» можна за адресою ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ:

вул. Соборна, 21, м. Лисичанськ, Луганська область, кабінет №14.

- понеділок з 9-30 до 12-00;

-середа 9-30 до 12-00.

Фінансова звітність

На виконання вимог частини восьмої статті 73 та частини третьої статті 90 Господарського кодексу України, пункту 8 частини першої статті 6 Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 №390 «Про деякі питання проведення аудиту суб’єктів господарювання державного сектору економіки» оприлюднюємо: