Метрологія »  Інші метрологічні роботи

Оцінювання вимірювальних можливостей лабораторій

ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» нагадує, що з січня 2016 року набрав чинності новий Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність" (далі - Закон).

Разом з набранням чинності нового Закону, Правила уповноваження та атестації у державній метрологічній системі втратили свою чинність.

Донедавна лабораторії підприємств та організацій могли підтвердити свою компетентність лише шляхом акредитації на відповідність ДСТУ ISO/IEC 17025. Нині обов’язковою ця процедура є тільки для лабораторій, які виконують випробування продукції з метою оцінки відповідності технічним регламентам.

Тож виникла потреба в створенні системи підтвердження компетентності вимірювальних можливостей лабораторії третьою стороною, яка була б більш доступною для підприємств та організацій в ціновому та територіальному сенсі.

В нашій країні впроваджено національний стандарт ДСТУ ISO 10012:2005 «Системи керування вимірюваннями. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання», який є тотожним перекладом міжнародного стандарту ISO 10012:2003, що встановлює загальні вимоги і містить настанови щодо керування процесами вимірювання та метрологічного підтверджування придатності вимірювального обладнання яке використовують для підтримання і демонстрування відповідності метрологічним вимогам. Цей стандарт можна застосовувати для цілей підтвердження компетентності вимірювальних можливостей. ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» розробило та впровадило Порядок оцінювання стану вимірювань та визнання вимірювальних можливостей суб’єктів господарювання на добровільних засадах на відповідність вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 (далі – Порядок) (що додається), який встановлює вимоги до проведення робіт з оцінювання стану вимірювань та підтвердження технічної компетентності лабораторій.

У зв’язку з цим змінилась процедура та порядок проведення робіт з оцінювання стану вимірювань та підтвердження технічної компетентності (раніше – проведення атестації у державній метрологічній системі на право проведення вимірювань) підприємств, організацій та їх вимірювальних лабораторій.

Наше підприємство має багаторічний досвід по проведенню робіт з атестації лабораторій, яка по своїй суті й була підтвердженням компетентності лабораторії третьою стороною. В ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» працюють висококваліфіковані фахівці, є відповідне технічне оснащення та нормативна база. Все це дозволяє виконувати роботи з підтвердження технічної компетентності лабораторій якісно та на високому рівні.

Будь-який клієнт хоче мати гарантію точності та об’єктивності досліджень, за які він заплатив гроші; хоче опиратися на офіційно завірені протоколи випробувань під час судових засідань, укладанні угод тощо. Обираючи компетентну лабораторію, виробник або постачальник мінімізує ризик випуску чи постачання браку. Тож підтвердити свою технічну компетентність у незалежному органі - справа честі кожної лабораторії у розвиненій країні світу.

Отже, якщо у Вас є потреба в роботах з оцінювання стану вимірювань та підтвердженні компетентності лабораторії третьою стороною, ми до Ваших послуг.

Атестація методик виконання вимірювань

ДП «Луганськстандартметрологія» надає послуги з розробки та атестації методик виконання вимірювань на підставі Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність та ГОСТ 8.010-99 «Державна система забезпечення єдності вимірювань. Методики виконання вимірювань. Основні положення".

Методика виконання вимірювань (МВВ) - сукупність операцій і правил, виконання яких забезпечує одержання результатів вимірювань з відомою похибкою.

Атестація методики виконання вимірювань - процедура встановлення відповідності методики метрологічним вимогам, які ставляться до неї.

Роботи з метрологічного забезпечення

  • Aтестація випробувального обладнання;
  • установка та введення в експлуатацію лабораторного обладнання, технічних засобів до засобів вимірювальної техніки;
  • методична допомогу в розробці документів для вимірювальних лабораторій;
  • надання практичної допомоги по використанню ЗВТ і випробувального обладнання в робочому режимі відповідно до нормативних документів;
  • контроль вихідних параметрів апаратури медичного призначення.