Метрологія

Сферою законодавчо регульованої метрології є визначені Законом України «Про метрологію та метрологічну діяльність» види діяльності, щодо яких з метою забезпечення єдності вимірювань та простежуваності здійснюється державне регулювання стосовно вимірювань, одиниць вимірювання та засобів вимірювальної техніки.До сфери законодавчо регульованої метрології належать такі види діяльності:

 1. забезпечення захисту життя та охорони здоров’я громадян;
 2. контроль якості та безпечності харчових продуктів і лікарських засобів;
 3. контроль стану навколишнього природного середовища;
 4. контроль безпеки умов праці;
 5. контроль безпеки дорожнього руху та технічного стану транспортних засобів;
 6. топографо-геодезичні, картографічні та гідрометеорологічні роботи, роботи із землеустрою;
 7. торговельно-комерційні операції та розрахунки між покупцем (споживачем) і продавцем (постачальником, виробником, виконавцем), у тому числі під час надання транспортних, побутових, комунальних, телекомунікаційних послуг, послуг поштового зв’язку, постачання та/або споживання енергетичних і матеріальних ресурсів (електричної і теплової енергії, газу, води, нафтопродуктів тощо)
 8. обчислення сум податків і зборів, податковий та митний контроль;
 9. роботи, пов’язані з визначенням параметрів будівель, споруд і території забудови;
 10. роботи із забезпечення технічного захисту інформації згідно із законодавством;
 11. роботи з використання апаратури глобальних супутникових навігаційних систем;
 12. роботи, що виконуються за дорученням органів досудового розслідування, органів прокуратури та судів;
 13. реєстрація національних і міжнародних спортивних рекордів.

Законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, підлягають періодичній повірці та повірці після ремонту.

Повірка засобів вимірювальної техніки - сукупність операцій, що включає перевірку та маркування та/або видачу документа про повірку засобу вимірювальної техніки, які встановлюють і підтверджують, що зазначений засіб відповідає встановленим вимогам. Стосовно законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, може також проводитися позачергова, експертна та інспекційна повірка.

Періодична повірка засобів вимірювальної техніки. Це повірка, що проводиться протягом періоду експлуатації засобів вимірювальної техніки через встановлений проміжок часу (міжповірочний інтервал);

Позачергова повірка засобів вимірювальної техніки. Це повірка засобів вимірювальної техніки, що проводиться у таких випадках:

 • за потреби заявника пересвідчитися у придатності засобів вимірювальної техніки до застосування;
 • у разі пошкодження відбитка повірочного тавра, а якщо таке тавро не передбачено - у разі втрати свідоцтва про повірку;
 • під час введення в експлуатацію засобів вимірювальної техніки, що пройшли первинну повірку, у випадках, передбачених технічними регламентами;

Перелік категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Міжповірочні інтервали законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки за категоріями встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності.

Порядок встановлення міжповірочних інтервалів визначається Кабінетом Міністрів України.

У сфері законодавчо регульованої метрології застосовуються засоби вимірювальної техніки, які відповідають вимогам щодо точності, регламентованим для таких засобів, у встановлених умовах їх експлуатації.

Експлуатація засобів вимірювальної техніки, які застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології (далі - законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки), здійснюється з дотриманням правил застосування таких засобів, встановлених у нормативно-правових актах, і вимог щодо їх експлуатації, встановлених в експлуатаційних документах на такі засоби.

Законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки, які мають елементи або функції настроювання, повинні мати захист від вільного доступу до зазначених елементів і функцій (включаючи програмне забезпечення) з метою запобігання несанкціонованому втручанню.

Законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки дозволяється застосовувати, випускати з виробництва, ремонту та в продаж і видавати напрокат лише за умови їх відповідності Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» та іншим нормативно-правовим актам, що містять вимоги до таких засобів вимірювальної техніки.