Метрологія »  Графік проведення повірки

ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» продовжує приймати на погодження ГРАФІК проведення періодичної повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки (далі – ЗВТ) на 2020 рік.

Графік проведення періодичної повірки ЗВТ складають за формою згідно з Додатком 1 до п.14 розділу 2 Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів, затвердженого наказом Мінекономрозвитку України № 193 від 08.02.2016 року зі змінами відповідно Наказу №642 від 16.04.2019р.

Графіки подають на погодження у двох примірниках з підписом керівника підприємства та відбитком печатки.

Рекомендований термін подання графіків на погодження - щороку до 01 грудня.

Графіки, складені за встановленою формою, приймають на погодження за адресою:

м. Лисичанськ, вул. Соборна, 21, 93100.

Погодження графіків здійснюється безкоштовно.