Сертифікація »  Системи управління

Орган з сертифікації систем управління ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» (далі – ОС) пропонує підприємствам (організаціям) України наступні види послуг:

 • сертифікація систем управління якістю на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2015, IDT); ISO 9001:2015 Quality management systems – Requirements; ДСТУ EN ISO 9001:2018 Системи управління якістю. Вимоги (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT);
 • сертифікація систем управління безпечністю харчових продуктів на відповідність вимогам ДСТУ ISO 22000:2007 Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга (ІSO 22000:2005, ІDT); ІSO 22000:2005 Food safety management systems – requirements for any organization in the food chain; ДСТУ ISO 22000:2019 (ІSO 22000:2018, ІDT) Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга; ІSO 22000:2018 Food safety management systems – Requirements for any organization in the food chain.

Компетентність органу з сертифікації систем управління ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» засвідчена Національним агентством з акредитації України (атестат про акредитацію № 8О078 зареєстрований у Реєстрі НААУ 19 лютого 2020р. дійсний до 02 березня 2024р. дата первинної акредитації 03 березня 2014р.) відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2017 та ISO/TS 22003:2013 в сфері:

 • ДСТУ ISO 9001:2015 Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2015, IDT);
 • ISO 9001:2015 Quality management systems – Requirements;
 • ДСТУ EN ISO 9001:2018 Системи управління якістю. Вимоги (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT);
 • ДСТУ ISO 22000:2007 Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга (ІSO 22000:2005, ІDT);
 • ІSO 22000:2005 Food safety management systems – requirements for any organization in the food chain;
 • ДСТУ ISO 22000:2019 (ІSO 22000:2018, ІDT) Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга;
 • ІSO 22000:2018 Food safety management systems – Requirements for any organization in the food chain.

Основною метою сертифікації є забезпечення впевненості усіх сторін, що система управління відповідає встановленим вимогам. Цінність сертифікації визначають рівнем суспільної впевненості та довіри, який створюється неупередженим і компетентним оцінюванням третьою стороною.

Принципи, на підставі яких діє ОС, та які сприяють довірі до нього:

 • неупередженість;
 • компетентність;
 • відповідальність;
 • відкритість;
 • конфіденційність;
 • реагування на скарги;
 • ризик–орієнтований підхід.

Роботи з сертифікації систем управління проводяться кваліфікованими фахівцями - сертифікованими аудиторами з сертифікації систем управління (якістю, безпечністю харчових продуктів). Персонал ОС (штатний та позаштатний), члени Ради органів з оцінки відповідності (ООВ) та сертифікації систем управління (ОС) підписують декларації стосовно дотримання принципів, що сприяють виконанню конкретних функцій них, описових вимог, та, зокрема, довірі до ОС.

Політика і процедури, згідно з якими працює ОС та його адміністрація, є недискримінаційними. ОС не практикує будь-які форми дискримінації, такі як приховану дискримінацію, прискорюючи чи затримуючи обробку заявок.

Застосовувані процедури не використовуються таким чином, щоб вони перешкоджали або ускладнювали заявникам звертатися до ОС.

Послуги ОС доступні для усіх заявників, чия діяльність підпадає до сфери його діяльності.

ОС не встановлює неприйнятні (надмірні) фінансові або інші умови.

Доступ до процесу сертифікації не залежить від розміру замовника або членства в будь-якій асоціації чи групі, а сертифікація не залежить від кількості вже виданих сертифікатів.

ОС обмежує свої вимоги, оцінку і рішення щодо сертифікації тими питаннями, які мають конкретне відношення до певної сфери сертифікації.

Неупередженість

ОС здійснює сертифікацію систем управління, яка заслуговує на довіру з забезпеченням неупередженості своїх дій та рішень.

Політика щодо неупередженості

Орган з оцінки відповідності та Орган з сертифікації систем управління ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» засвідчують і гарантують, що:

 • керівництво ООВ (ОС) бере на себе зобов’язання щодо забезпечення неупередженості в діях щодо сертифікації продукції, послуг, систем управління;
 • є незалежними у юридичному та фінансовому відношенні від замовників або інших сторін, зацікавлених в сертифікації продукції, процесів, послуг, систем управління;
 • політика і процедури, відповідно вимог яких ООВ та ОС здійснюють свою діяльність, мають об’єктивний, недискримінаційний та неупереджений характер;
 • не є розробниками, виробниками, монтажниками, постачальниками сертифікованої продукції та не обслуговують її;
 • не є конструкторами, розробниками, операторами сертифікованих процесів та не супроводжують їх;
 • не є конструкторами, розробниками, постачальниками сертифікованих послуг та не супроводжують їх;
 • не пропонують та не надають консультування своїм замовникам (участь в розроблянні, виробництві, монтуванні, обслуговуванні або постачанні сертифікованої продукції або продукції, що підлягає сертифікації; розроблянні, запроваджуванні, функціюванні або обслуговуванні сертифікованих процесів або процесів, що підлягають сертифікації; розроблянні, запроваджуванні, надаванні або підтримуванні сертифікованих послуг або послуг, що підлягають сертифікації);
 • не пропонують та не надають консультування своїм замовникам щодо систем управління або проведення внутрішнього аудиту, якщо схема сертифікації вимагає оцінювання системи управління замовника;
 • діяльність сторонніх юридичних осіб, з якими взаємодіють ООВ, ОС чи ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ», не компрометує неупередженість сертифікаційної діяльності;
 • керівний персонал ООВ, ОС та персонал, залучений до аналізування та процесу прийняття рішення щодо сертифікації, не залучається до діяльності сторонньої юридичної особи, з якою взаємодіє ООВ, ОС чи ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ», якщо ця особа пропонує або виробляє сертифіковану продукцію (зокрема, продукцію, що проходить сертифікацію) або пропонує чи надає консультування;
 • діяльність ООВ, ОС не проводиться на ринку та не пропонується як діяльність, пов’язана з діяльністю організації, яка надає консультування;
 • не роблять заяв та не натякають, що сертифікація може бути простішою, легшою, швидшою або дешевшою, якщо буде залучена певна консалтингова організація;
 • ООВ не сертифікує продукцію (послуги) замовників, які отримали від ООВ консультації (участь в розроблянні, виробництві, монтуванні, обслуговуванні або постачанні сертифікованої продукції або продукції, що підлягає сертифікації; розроблянні, запроваджуванні, функціюванні або обслуговуванні сертифікованих процесів або процесів, що підлягають сертифікації; розроблянні, запроваджуванні, надаванні або підтримуванні сертифікованих послуг або послуг, що підлягають сертифікації), якщо не пройшов допустимий мінімальний період від моменту закінчення консультування (2 роки);
 • ОС не залучає до аудиту або іншої сертифікаційної діяльності персонал, зокрема той, що працює на керівних посадах, який здійснював консультування щодо систем управління замовника;
 • ОС не сертифікує системи управління якістю інших органів з сертифікації;
 • не залучають до аудитів консалтингові організації, оскільки це становить неприйнятну загрозу для неупередженості ООВ та ОС;
 • персонал ООВ та ОС (внутрішній, зовнішній), Рада ООВ (ОС), які можуть вплинути на сертифікаційну діяльність, діють неупереджено та не допускають комерційного, фінансового чи будь-якого іншого тиску, що загрожує їх неупередженості;
 • урегульовують та документують будь-які конфлікти інтересів, усувають чи унайменшують такі загрози;
 • забезпечують об’єктивність своїх робіт щодо сертифікації продукції та систем управління;
 • вживають заходів у відповідь на будь-які відомі ризики щодо неупередженості, які є результатом дій інших осіб, органів або організацій;
 • у разі ідентифікування ризику щодо неупередженості, ООВ, ОС здатні продемонструвати як вони усувають чи мінімізують такий ризик.

Дії та рішення Органу з сертифікації систем управління ґрунтуються на отриманих об'єктивних доказах відповідності (або невідповідності), і на його рішення не впливають інші інтереси або інші сторони.

Ідентифікація існуючих загроз для неупередженості здійснюється шляхом вивчення нормативних документів, документів системи управління ОС, опитування персоналу, вивчення існуючої практики та інцидентів порушення неупередженості.

Компетентність

Компетентність штатного та позаштатного персоналу ОС, що підтримується системою управління, є необхідною та достатньою, щоб надавати сертифікацію, яка забезпечує довіру.

Вимоги до персоналу (штатного та позаштатного), що залучається до робіт з сертифікації систем управління, задокументовані.

Відповідальність

Відповідальність за відповідність вимогам сертифікації несе організація - замовник, а не ОС.

ОС оцінює достатню кількість об'єктивних доказів, на яких ґрунтується рішення щодо сертифікації. Ґрунтуючись на висновках аудиту, ОС приймає рішення надати сертифікацію, якщо доказів відповідності достатньо, або не надавати сертифікацію, якщо доказів відповідності недостатньо.

Відкритість

Орган з сертифікації систем управління забезпечує доступ для громадськості та оприлюднює на офіційному сайті відповідну і своєчасну інформацію щодо процесу аудиту та процесу сертифікації, а також щодо статусу сертифікації (стосовно надання, розширення, підтримування, поновлення, призупинення, скорочення сфери або скасування сертифікації) будь-якої організації, для того, щоб забезпечити впевненість у чесності та достовірності сертифікації.

Для підтримання довіри до сертифікації, ОС забезпечує відповідний доступ та оприлюднює інформацію, яка не є конфіденційною, щодо висновків спеціальних аудитів (наприклад, аудити у відповідь на скарги) для певних зацікавлених сторін.

Конфіденційність

Для отримання переважного доступу до інформації, яка необхідна для вірогідного оцінювання відповідності вимогам сертифікації, ОС зберігає конфіденційність будь-якої інформації про замовника, яка є його власністю.

ОС сформульована політика та створені умови відповідно до вимог чинного законодавства, що забезпечують конфіденційність інформації, отриманої чи створеної під час діяльності ОС на всіх рівнях його структури, охоплюючи Раду ООВ (ОС) та зовнішні органи чи особи, що діють від його імені.

Реагування на скарги

Для забезпечення та збереження довіри до сертифікаційної діяльності ОС гарантує, що будь-які скарги на діяльність ОС будуть належним чином опрацьовані і, якщо їх визнають обґрунтованими, розглянуті і, що органом з сертифікації будуть ужиті відповідні заходи для вирішення скарги.

Ефективне реагування на скарги є важливим засобом захисту для органу з сертифікації, його замовників та інших користувачів сертифікації від помилок, упущень або неналежної поведінки.

Забезпечення належного балансу між принципами відкритості і конфіденційності ОС, охоплюючи реагування на скарги, є необхідним для того, щоб продемонструвати чесність і достовірність всім користувачам сертифікації.

Ризик-орієнтований підхід

Орган з сертифікації приймає до уваги ризики, пов’язані з наданням компетентної, послідовної та неупередженої сертифікації. Ризики включають, але не обмежуються такими, що мають відношення до:

 • цілей аудиту;
 • вибірки, використаної в процесі аудиту;
 • реальної та сприйманої неупередженості;
 • правових та регуляторних питань, а також питань відповідальності;
 • організації - замовника щодо якої проводиться аудит та середовища, в якому зазначена організація провадить діяльність;
 • впливу аудиту на замовника та його діяльність;
 • здоров’я та безпеки груп аудиту;
 • сприйняття зацікавлених сторін;
 • заяв сертифікованого замовника, що вводять в оману;
 • використання знаків.

Політика щодо забезпечення конфіденційності інформації та прав власності замовників

Органи з оцінки відповідності та сертифікації систем управління ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» засвідчують та гарантують, що:

 • вживають адекватних заходів, узгоджених з нормами законодавства, чинного в Україні, щодо забезпечення конфіденційності інформації, отриманої в процесі діяльності на всіх рівнях управління;
 • будь-яка інформація про конкретну продукцію (процес, послугу, систему управління) або замовника, отримана в процесі здійснення своєї діяльності, не має права розголошуватися (усно чи письмово) третій стороні без отримання письмової згоди замовника;
 • нормативна документація замовників, яка є інтелектуальною власністю замовника (технологічні інструкції, технічні умови, документи, що містять опис вимог до системи управління тощо), особисті дані залучених аудиторів (технічних експертів), що використовуються під час проведення робіт з сертифікації та оцінки відповідності, зберігаються в ідентифікованих папках в окремих кімнатах в умовах, що забезпечують зберігання записів і даних, запобігання їхнього ушкодження, втрати, а також дотримання вимог конфіденційності;
 • результати проведених робіт не передаються замовнику телефоном, факсом або іншим електронним засобом;
 • забезпечують збереження документів, записів і даних з дотриманням вимог конфіденційності;
 • зберігають архівні матеріали в окремій кімнаті з обмеженим доступом.

ООВ та ОС визнають всі встановлені законодавчі, правові та інші регламентувальні правила і вимоги стосовно оцінки відповідності, сертифікації продукції, послуг та систем управління, і здатні нести встановлену відповідальність за їх порушення.

Інформація про замовника, отримана не від нього, а з інших джерел (наприклад, від скаржника, регулятивних органів), згідно принципів та політики ОС, також вважається конфіденційною.

З вимогами стосовно конфіденційності персонал ОС (внутрішній та зовнішній) ознайомлений під підпис.

За порушення, що призвели до розголошення конфіденційної інформації, винні особи несуть дисциплінарну і цивільно-правову відповідальність відповідно чинному законодавству України.

Сертифікація систем управління здійснюється згідно вимог ДСТУ ISO 9001:2015, ДСТУ ISO 22000:2007, чинних Політик, Настанови щодо якості, процедур та інструкцій, ПР-01 «Порядок сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів» Органу з сертифікації систем управління ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ».

Зразки документів розміщені у файлах для завантаження.

Запрошуємо до співпраці всіх, хто зробив ставку на якість та безпечність!

Контактна особа: начальник відділу сертифікації, оцінки відповідності продукції, послуг та систем управління Плотнікова Ірина Станіславівна, телефон: 050-475-84-99.

Файли для завантаження: