Сертифікація

Орган з оцінки відповідності (далі по тексту ООВ) ДП «ЛУГАНСЬКСТАДАРТМЕТРОЛОГІЯ» керується чинним законодавством України, керівними та нормативними документами законодавчих і виконавчих органів, Статутом, Настановою щодо якості ООВ, Положенням про ООВ та іншими документами.

Діяльність Органу з оцінки відповідності ДП «ЛУГАНСЬКСТАДАРТМЕТРОЛОГІЯ» базується на відповідності вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014 Оцінка відповідності. Вимоги до органів з сертифікації продукції, процесів та послуг (EN ISO/IEC 17065:2012, IDT).

ООВ ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» має власну систему управління. Система управління ООВ документально оформлена у вигляді «Настанови щодо якості органу з оцінки відповідності», задокументованої інформації, необхідної ООВ для забезпечення результативного планування, функціонування та контролю системи управління. Результативність системи управління ООВ ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» перевіряється аналізуванням системи управління, коригувальних дій відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014, ДСТУ ISO 19011 тощо.

Діяльність ООВ базується на принципах неупередженості, що зміцнюють довіру до нього заявників та постачальників. ООВ несе відповідальність за неупередженість своєї сертифікаційної діяльності та не дозволяє комерційним, фінансовим або іншим впливам становити загрозу для неупередженості.

Національним агентством з акредитації України засвідчена компетентність Органу з оцінки відповідності ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014 та видане Свідоцтво про акредитацію № 1О264 від 21.03.2016р. на виконання робіт згідно сфери акредитації. ООВ ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» зареєстрований в Реєстрі Національного агентства з акредитації України.

Наказом № 19 від 14.02.2018 ДП «ЛУГАНСЬКСТНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» ООВ призначений для проведення робіт з сертифікації послуг тимчасового розміщування (проживання), послуг харчування, перукарських послуг, послуг автомобільного транспорту.