Виконання вимог харчового законодавства

У рамках адаптації законодавства України у сфері санітарних та фітосанітарних заходів до вимог Європейського Союзу продовжується робота щодо реформування системи державного контролю та нагляду безпечності харчових продуктів.

Зараз уже понад рік як набрав чинності Закон України 22.07.2014 № 1602-VII "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" (далі – Закон України), а саме: з 20 вересня 2015 року.

Реалізація положень Закону України забезпечило встановлення прозорого механізму надання державних гарантій безпечності та якості харчових продуктів, а також запровадження державного контролю в сфері санітарних та фітосанітарних заходів "від лану – до столу" згідно з вимогами європейського законодавства.

Статтею 21 Закону України встановлено вимоги щодо застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках.

З метою поступового переходу виробниками на використання процедур НАССР, Законом України визначено перехідний період щодо їх впровадження, зокрема для:

  • потужностей, які провадять діяльність з харчовими продуктами, у складі яких є необроблені інгредієнти тваринного походження (крім малих потужностей), - через три роки з дня, наступного за днем опублікування цього Закону (з 20.09.2017 року);
  • потужностей, які провадять діяльність з харчовими продуктами, у складі яких відсутні необроблені інгредієнти тваринного походження (крім малих потужностей), - через чотири роки з дня, наступного за днем опублікування цього Закону (з 20.09.2018 рік);
  • малих потужностей - через п’ять років з дня, наступного за днем опублікування цього Закону (з 20.09.2019 рік).

HACCP full image

Перехідні періоди, дають можливість операторам ринку переорієнтуватись на нові вимоги та, якщо це необхідно, привести виробництво харчових продуктів у відповідність до положень нового Закону.

Для своєчасного виконання даної вимоги Мінагрополітики підготовлено наказ від 01.10.2012 № 590 "Про затвердження Вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09.10.2012 за № 1704/22016 (із змінами).

Звертаємо УВАГУ виробників харчових продуктів, що з 20 вересня 2017 року компетентними органами можуть бути запровадженні перевірки щодо дотримання статей 20 та 21 Закону України, а у разі необхідності застосування пункту 4 частини першої статті 64 Закону України (невиконання операторами ринку обов’язків щодо впровадження системи НАССР).

Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 04.04.14р. № 384 (із змінами внесеними наказом від 29.01.2015 № 61) ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» призначене на виконання робіт із сертифікації систем управління (СУ) в Державній системі сертифікації (свідоцтво про призначення № UA.MQ.043).

Національним агентством з акредитації України засвідчена компетентність органу з сертифікації систем управління ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» (атестат про акредитацію №8О078 зареєстрований у Реєстрі НААУ 13 грудня 2016р. дійсний до 02 березня 2019р. (дата первинної акредитації 03 березня 2014р.)) відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2015 та ISO/TS 22003:2013 в сфері:

  • ДСТУ ISO 22000:2007 Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга (ІSO 22000:2005, ІDT); ІSO 22000:2005 Food safety management systems – requirements for any organization in the food chain.

Таким чином, ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» пропонує суб’єктам господарювання, виробникам харчової продукції Луганської області послуги з розробки, впровадження, застосування та сертифікації Системи управління безпечністю харчових продуктів, заснованих на принципах НАССР.

Отримати детальнішу інформацію щодо розробки, впровадження та сертифікації Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР) можна у відділі сертифікації та оцінки відповідності продукції у галузях харчової, легкої промисловості та послуг ДП “ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ” за адресою: м. Лисичанськ, вул. Соборна, 21. Контактні телефони 0660669099, 0504758499.

Запрошуємо до співпраці.

Останні новини

І Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання експертної та оціночної діяльності»

І Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання експертної та оціночної діяльності»

27-28 листопада 2019 року на базі Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України відбулась І Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання експертної та оціночної діяльності».

Мета заходу - вирішення низки завдань теорії та практики експертної та оціночної діяльності, проблем ідентифікації, порівняльного тестування; покращення якості та безпечності нашого життя завдяки використанню сучасних досягнень науки і практики; обговорення актуальних питань формування професійних компетентностей при підготовці товарознавців-експертів та оцінювачів; зміцнення зв’язків між наукою й практикою, шляхом консолідації зусиль науковців різних регіонів нашої держави та інших країн, обмін досвідом і думками між молодими і досвідченими вченими.

В рамках наукової співпраці ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» з Державним закладом «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», що є співорганізатором цієї конференції, до складу Програмного комітету з підготовки та проведення конференції входила генеральний директор ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» Сисоєва О.Є.

З привітанням до учасників конференції звернулися заступник директора Полтавського НДЕКЦ МВС, представники Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», центру якості товарів та захисту споживачів Економічного університету – Варна (Республіка Болгарія, м. Варна), Київського національного торговельно-економічного університету, Харківського державного університету харчування та торгівлі, Вищої школи текстильної та харчової інженерії Південно-казахстанського державного університету імені М. Ауезова (Республіка Казахстан, м. Шимкент), Падуанського університету (Італійська Республіка, м. Падуя), Середземноморського університету (Республіка Туреччина, м. Анталія), Закладу освіти «Білоруський торгово-економічний університет споживчої кооперації» (Республіка Білорусь, м. Гомель), Львівського торговельно-економічного університету, Вищого навчального закладу «Університет імені Альфреда Нобеля», Таджикського державного університету комерції (Республіка Таджикистан, м. Душанбе), Луцького національного технічного університету, Батумського державного університету імені Шота Руставелі.

За тематичним напрямом конференції № 3 «Якість, безпечність та проблеми виявлення фальсифікації товарів та послуг» ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» презентовано тези доповіді «Забезпечування якості послуг, що надаються ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» (автори О.Є.Сисоєва, генеральний директор; Г.Ю.Нєфьодова, начальник відділу з організаційного забезпечення та наукової діяльності).

Учасники конференції на підставі презентованих доповідей обговорили сучасні проблеми експертної та оціночної діяльності, максимально охопили найважливіші питання товарознавчої науки, якості, безпечності, споживних властивостей товарів і послуг.

За результатами роботи І Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання експертної та оціночної діяльності» розроблено рекомендації для компетентного вирішення окреслених проблем та сформовано збірник тез, матеріали якого можуть бути використані науковцями, експертами, викладачами, аспірантами, здобувачами вищої освіти, іншими зацікавленими особами у подальших наукових дослідженнях. Читати далі ...

Жовтневе засідання Робочої групи.

Жовтневе засідання Робочої групи.

У жовтні місяці фахівці ДП « ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ приймали участь у

19 – му засіданні Робочої група вимірювань геометричних величин Департаменту технічного регулювання Міністерства економіки України , яке відбулося у м. Харків в ННЦ « Інститут метрології».

На засіданні були розглянуті питання «Законодавчої метрології», « Оцінка відповідності», "Оцінка якості», особливості проведення оцінки відповідності та періодичної повірки законодавчо регульованих засобів за напрямком вимірювань L .

Також, відбулося виїзне засідання Робочої групи метрологів за вимірюваннями геометричних величин у ПНВП« МІКРОТЕХ», де пройшла презентація та самостійні калібрування ЗВТ учасниками РГ на інноваційному стенді-автоматі «Steinmeyer» (Німеччина), інноваційному довгомірі « Labconcept Premium Trimos» (Швейцарія), оснащеному для калібрування ЗВТ , з наданням протоколу міжнародного зразка:

-кілець і пробок різьбових.

-кілець і пробок гладких,

- штангенциркулів,

-мікрометрів і скоб важільних,

- нутромірів індикаторних.;

тестування учасниками робочої групи ЗВТ

- 4.0 покоління « Industry 4.0» комп 'ютерних штангенциркулів , мікрометріа та індикаторів (з математичними функціями ,з бездротовим зв' язком ,з запам 'ятуванням 100 значень, з використанням у стендах калібрування і виробничого контролю).

- на 3D КВМ і на 2D відеопроекторах «Aberlink» (Велика Британія) з кращим у світі інтуітивним програмним забезпеченням для калібрування ЗВТ.

Читати далі ...

Участь у Міжнародному форумі.

Участь у Міжнародному форумі.

9 – 10 жовтня 2019 року ДП "ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ" взяло участь у щорічному Міжнародному форумі з питань технічного регулювання «Пошук інноваційних шляхів розвитку інфраструктури якості України», який проводили Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та ДП «Дніпростандартметрологія»,

за сприяння проекту технічної допомоги “Підтримка рамкових умов для торгівлі в Україні”, що фінансується Урядом Федеративної Республіки Німеччини та виконується Німецьким товариством міжнародного співробітництва (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH).

Метою Форуму було:

  • посилення експортної спроможності української продукції;
  • підвищення обізнаності українських фахівців та товаровиробників щодо ролі стандартів та технічних регламентів;
  • пошук подальших інноваційних шляхів розвитку інфраструктури якості України;
  • залучення передового міжнародного досвіду в розвиток сфери технічного регулювання України для усунення технічних бар’єрів в торгівлі.

У Форумі взяли участь провідні міжнародні та європейські експерти у сфері інфраструктури якості з Німеччини, Литви, Австрії, Швейцарської Конфедерації, Словацької Республіки, США тощо.

Під час роботи Форуму відбулися: панельні дискусії:
– «Стандарти і технічні регламенти в глобальних ланцюжках доданої вартості»;
– «Метрологія для захисту життя людей і навколишнього середовища».
та також три веб-семінара за темами
– «Оновлене законодавство у сфері оцінки відповідності та метрології для промислового безвізу»;
– «Хочете експортувати продукцію до ЄС? Покроковий алгоритм доведення відповідності».
– «Відповіді на актуальні питання бізнесу у сфері технічного регулювання».

Читати далі ...

Тримаємо руку на пульсі!

Тримаємо руку на пульсі!

З 08 по 10 жовтня 2019р.у м. Київі відбулася XІ Міжнародна науково-практична конференція

«Проблеми обліку теплоти та води»,участь у якій прийняли фахівці ДП "ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"

На конференції були розглянуті такі питання:

- стан та перспективи метрологічного забезпечення в сфері обліку споживання теплоти та води;

- удосконалення еталонної бази в галузі вимірювань температури, теплоти та витрати рідин;

- порядок проведення процедури та доказова база для підтвердження відповідності технічним регламентам;

- порядок проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації;

- загальні засади переходу на нову редакцію стандарту ІSO/IEC 17025. Вимоги ДСТУ ІSO/IEC 17025:2017 до забезпечення компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій;

- нові засоби обліку споживання теплоти та води;

- особливі вимоги до вимірювальних систем для безперервного і динамічного вимірювання кількості рідин, крім води;

- загальні підходи до калібрування засобів вимірювань. Читати далі ...